Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация и образци 11.08.2017 692,5 KB
Заповед 11.08.2017 100 KB
Обява 11.08.2017 153,5 KB
Протокол 30.08.2017 82 KB
Договор ОП 1 10.10.2017 237,81 KB

Краен срок за подаване на оферта: 21.08.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 25.08.2017 16:00